Luxe Camper Huren

Verhuurvoorwaarden


1.Verhuur vindt plaats aan een ieder die 3 jaar in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 25 jaar of ouder is. U dient uw rijbewijs te overleggen (kopieën).

2.Voor 1 - 2 weken: 1500 km per week vrij rijden. Vanaf 3 weken onbeperkt aantal km. Meerprijs extra kilometers: € 0,30 per km. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie, banden, leges, boetes, gerechtskosten, tol etc., komen voor rekening van de huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.

3. Er is geen inventaris (borden / kopjes etc.) aanwezig.

4. Huurprijzen inclusief verzekering en motorrijtuigenbelasting.

5. De prijzen zijn exclusief brandstof ( volle tank mee, volle tank terug.) De prijzen zijn inclusief een volle LPG fles.

6. De camper mag niet in een wasstraat of met chemische middelen gereinigd worden.

7. Het wordt op prijs gesteld dat de camper aan de buitenkant met water is schoongemaakt. Het is niet toegestaan om zelf met chemische middelen of met een schuurspons de camper aan de buitenkant te reinigen. Het interieur behoort door uzelf grondig schoon gemaakt te worden. De afvalwater- en de toilettank dienen schoon en geleegd te zijn.

8. Indien bij inlevering onderstaande zaken worden aangetroffen worden deze verrekend met de borgsom:
Vuilwatertank niet leeg gemaakt € 30,00
Toilettank niet leeggemaakt € 100,00
Toilet / douche ruimte niet gereinigd € 75,00
Tolwegsticker niet verwijderd € 25,00 per stuk
Binnenzijde niet of gedeeltelijk gereinigd € 95,00
Koelkast niet gereinigd € 50,00
Niet afgetankt (exclusief brandstof € 35,00
Camper niet waterschoon € 25,00

9. De helft van de huur, borgsom en schoonmaakkosten dient z.s.m. te worden voldaan na de mondelinge of schriftelijke toezegging dat de camper gehuurd wordt. De andere helft van de huur, borgsom en schoonmaakkosten moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode op onze rekening staan bijgeschreven. Bij annulering korter dan 4 weken voor vertrek wordt de borg wel, maar het restant niet gerestitueerd. Wij adviseren u daarom een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Bij overschrijding van de huurperiode wordt € 250,00 per dag in rekening gebracht dat onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.

10. Borgsom: € 1500,- Eigen risico: € 1500, - per gebeurtenis; ook bij ruitbreuk. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de camper en toebehoren, verplicht verhuurder zich binnen 4 weken na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder betaalde waarborgsom aan huurder te restitueren en € 1000,- per bovenhoofdse schade en wordt verrekend met de borg.
Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde (dak) van de camper veroorzaakt door bijvoorbeeld o.a takken, hagel, stenen, maar ook schade aan de luifel valt onder de bovenhoofdse schade.

11. Bij schade, vermissing of vernieling van de camper geldt een terugbetalingstermijn van de borg van minimaal 8 weken.

12. Het voorseizoen betreft de maand mei
Het hoofdseizoen betreft de maanden juni, juli, augustus.
Het naseizoen betreft de maand september.

13. Er mag in de camper niet gerookt worden. Ook zijn huisdieren niet welkom. Indien er geconstateerd wordt dat de huurder zich hier niet aan heeft gehouden wordt een extra bedrag ingehouden van € 500,00 inzake schoonmaak e.d.

14. De camper is allrisk verzekerd. Bij schade moet altijd een proces-verbaal worden opgemaakt (ongeval, inbraak). Schade die niet door de verzekering wordt gedekt en defecten die aan de huurder te wijten zijn (beschadiging interieur) komen voor rekening van de huurder. Uiteraard bent u zelf aansprakelijk voor verkeersovertredingen (boetes).

15. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.

16. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren. De huurder maakt van de beschadigde onderdelen foto’s.

17. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

18. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele (oog)getuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

19. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen
aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

20. Wij adviseren de huurder een annuleringsverzekering voor de gehuurde periode af te sluiten.

21. Ritten naar Oost-Europa worden bij hoge uitzondering, vooraf gemeld en onder voorbehoud toegestaan. Ritten naar de wintersport zijn niet toegestaan.
Bij overtreding zijn alle daaruit vloeiende kosten voor de huurder met een minimum van
€ 750,00.

22. Bij een reserveringsaanvraag krijgt u een volledige huurovereenkomst per post of digitaal toegestuurd.

23. Huurder is verplicht om regelmatig, dat wil zeggen elke 500 kilometer, waterpeil, oliepeil en bandenspanning te controleren.

Wij verwachten van u dat u onze camper als een waardig huisman/vrouw zult gebruiken. En verzoeken u de aangegeven voorwaarden te respecteren.


Deze website gebruikt cookies Informatie