Luxe Camper Huren

VERHUURVOORWAARDEN

Verhuurvoorwaarden

 • Verhuur vindt plaats aan een ieder die 3 jaar in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B(E) en 25 jaar of ouder is. U dient uw rijbewijs te overleggen (kopieën).
 • Voor 1 - 2 weken: 1500 km per week vrij rijden. Vanaf
  3 weken onbeperkt aantal km. Meerprijs extra kilometers:
  € 0,30 per km. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie, banden, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
 • Camper is voorzien van 1 LPG gasfles, radio-cd speler, en luifel. Er is geen inventaris (borden / kopjes etc.) aanwezig.
 • Huurprijzen inclusief verzekering en motorrijtuigenbelasting.
 • De prijzen zijn exclusief brandstof (volle tank mee, volle tank terug)
 • De camper mag niet in een wasserette of met chemische middelen gereinigd worden.
 • Voor het professioneel schoonmaken van de buitenkant na de huurperiode berekenen wij € 75,-. Dit bedrag wordt met de borgsom verrekend. Het is niet toegestaan om zelf met chemische middelen de camper aan de buitenkant te reinigen. Het interieur behoort door uzelf grondig schoon gemaakt te worden. De afvalwater- en de toilettank dienen schoon en geleegd te zijn. Indien dit niet het geval is wordt er voor het interieur € 150,- en per tank € 75,- in rekening gebracht.
 • De helft van de huur dient z.s.m. te worden voldaan na de mondelinge of schriftelijke toezegging dat de camper gehuurd wordt. Het restant + borg moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode op onze rekening staan bijgeschreven. Bij annulering korter dan 4 weken voor vertrek wordt de borg wel maar het restant niet gerestitueerd. Bij overschrijding van de huurperiode wordt
  € 250, - per dag in rekening gebracht dat onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Borgsom: € 1500,- Eigen risico: € 1500, - per gebeurtenis; ook bij ruitbreuk. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de camper en toebehoren, verplicht verhuurder zich binnen 4 weken na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder betaalde waarborgsom aan huurder te restitueren en € 1000,- per bovenhoofdse schade en wordt verrekend met de borg. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde (dak) van de camper veroorzaakt door bijvoorbeeld o.a takken, hagel, stenen, maar ook schade aan de luifel valt onder de bovenhoofdse schade.


** Bij schade, vermissing of vernieling van de camper geldt een terugbetalings termijn van de borg van minimaal 8 weken. • Het voorseizoen betreft de maanden april t/m mei.
  Het hoofdseizoen betreft de maanden juni t/m augustus.
  Het naseizoen betreft de maanden september t/m oktober.
 • Er mag in de camper niet gerookt worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.
  Indien er geconstateerd wordt dat de huurder zich niet aan bovenstaande regel heeft gehouden wordt een extra bedrag ingehouden van € 500,00 inzake schoonmaak e.d.
 • De camper is allrisk verzekerd. Bij schade moet altijd een proces-verbaal worden opgemaakt (ongeval, inbraak). Schade die niet door de verzekering wordt gedekt en defecten die aan de huurder te wijten zijn (beschadiging interieur) komen voor rekening van de huurder. Uiteraard bent u zelf aansprakelijk voor verkeersovertredingen (boetes).
 • Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
 • Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 • Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 • Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele (oog)getuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
 • Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 • Wij adviseren de huurder een Kampeerauto Service Buitenland van de ANWB voor de gehuurde periode in het buitenland af te sluiten.
 • Ritten naar Oost-Europa worden bij hoge uitzondering, vooraf gemeld en onder voorbehoud toegestaan. Ritten naar de wintersport zijn niet toegestaan. Bij overtreding zijn alle daaruit vloeiende kosten voor de huurder met een minimum van € 500,00.
 • Bij een reserveringsaanvraag krijgt u een volledige huurovereenkomst per post of digitaal toegestuurd. • Wij verwachten van u dat u onze camper als een waardig huisman/vrouw zult gebruiken.
  En verzoeken u de aangegeven voorwaarden te respecteren.Deze website gebruikt cookies Informatie